BAHAGIAN PROTOKOL, PENJENAMAAN, KEWANGAN & ASET

HEAD PROTOKOL BI

 1. Menyelaras semua urusan protokol bagi Majlis Rasmi Universiti termasuk Konvokesyen
 2. Mengurus dan memantau perjalanan majlis rasmi mengikut atur cara yang disediakan oleh penganjur
 3. Mengurus dan menyelaras semua jemput VIP dan VVIP bagi semua program / majlis rasmi Universiti
 4. Menyediakan anggaran perbelanjaan mengurus Canselori (PNC, PPCC, Pejabat Audit Dalam & PUU)
 5. Melaksanakan urusan daftar / inventori Canselori merangkumi harta tetap / inventori, pergerakan harta
 6. Mengawal selia kedudukan aset mengikut peraturan termasuk memantau penyediaan borang-borang / pendaftaran aset di Canselori
 7. Memantau tindakan pelupusan harta & inventori
 8. Pengurusan bajet one off luar negara universiti
 9. E-Tiket Universiti - Tempahan Tiket Kapal Terbang
 10. Canselori - Pengurusan mesin fotostat, mesin coway
 11. Penghantaran maklumat aktiviti & Program IPTA (MICE & KPT) pada setiap bulan
 12. Jawatankuasa Teknikal & Sebutharga - Pembelian oleh pejabat di bawah Canselori
 13. Mengurus dan menyelaras penyediaan kad nama dan kepala surat - Pengurusan Tertinggi, Pengurusan Dekan & LPU
 14. Mengurus dan memantau potret rasmi yang dipamerkan pada setiap Pusat Tanggungjawab
 15. Mengurus dan memantau kalendar aktiviti / Program UTeM di portal
 16. Mengurus dan memantau pemaparan penjenamaan dan imej korporat pada item-item promosi Universiti imej korporat UTeM

 

BAHAGIAN PEMASARAN, PERHUBUNGAN GLOBAL & KORPORAT

HEAD GLOBAL BI

 1. Menguruskan semua aktiviti & pameran Universiti di Matrikulasi & MARA
 2. Menguruskan semua lawatan masuk daripada sekolah, Institusi & organisasi dalam Negara
 3. MOU dan MOA di dalam & luar Negara (Institusi & Industri) - Menyelaras Pengurusan rekod & penyediaan laporan berkaitan
 4. Mengurus kehadiran pelawat korporat Universiti - termasuk pelawat antarabangsa ke Pejabat Naib Canselor
 5. Mengurus dan menyelaras program jalinan kerjasama dengan Kerajaan Negeri & Badan Korporat berkaitan CSR
 6. Mengiringi & mengurus keperluan YBhg. Datuk Naib Canselor di Majlis Rasmi Universiti & Kerajaan Negeri Melaka (Dalam & Luar Negeri Melaka)
 7. Menyelaras Piagam Pelanggan Universiti
 8. Menguruskan pembelian dan mengagihkan cenderamata promosi dan korporat mengikut kesesuaian
 9. Mengurus penyediaan (isi kandungan & reka letak) dan pembelian diari, kalendar, takwim dan kad raya
 10. Mengurus penyediaan semua jenis pamplet & brosur korporat Universiti bagi tujuan pameran dan lawatan YBhg. Datuk Naib Canselor & Pegawai Kanan Universiti
 11. Menyelaras pembelian baju korporat - warga Universiti & lounge suit bagi Pegawai Kanan Universiti dan LPU
 12. Mengurus dan mengagihkan stok alat tulis Canselori

 

BAHAGIAN PERHUBUNGAN AWAM, MEDIA & PENERBITAN KORPORAT

HEAD PR BI

 1. Mengurus semua penerbitan Berita @UTeM
 2. Mengurus semua jemputan media & liputan - bagi semua majlis UTeM
 3. Mengurus dan menyelaras visibiliti UTeM melalui berita, artikel, editorial & kenyataan media
 4. Mengurus dan menyelaras isi kandungan Portal Rasmi, Facebook, Twitter, Instragram UTeM
 5. Mengurus dan menyelaras portal Pejabat Pengurusan & Perhubungan Canselori serta Pejabat Naib Canselor
 6. Mengurus dan memantau paparan yang dimuatnaik di laman sosial seperti Facebook (NC dan UTeM), Twitter & Instragram
 7. Mengurus, menyelaras dan memantau aduan daripada pelanggan Universiti menerusi Sistem E-Aduan UTeM, BPA, KPT, Kerajaan Negeri Melaka, Email Akaun PPPC dll
 8. Mengurus penulisan Media - Press release, Artikel dll
 9. Mengurus penyediaan kandungan dan reka letak pengiklanan - Billboard, Iklan cetak & Elektronik
 10. Menyelaras pengemaskinian fakta ringkas dalam portal UTeM
 11. Menyelaras Portal UTeM Universiti secara keseluruhan
 12. Mengurus penghasilan Nota Jemaah Menteri, Memorandum Jemaah Menteri dan Penghasilan Laporan Tahunan Universiti
 13. Menyedia dan menguruskan press kit bagi semua urusan Temu Bual Dan Siaran TV / Radio oleh Pengurusan Universiti
 14. Mengurus dan menyelaras program-program yang dapat meningkatkan hubungan strategik bersama pihak Media .

 

BAHAGIAN PENTADBIRAN & PERMESYUARATAN UTAMA UNIVERSITI

HEAD MESYUARAT BI

 1. Urus Setia Mesyuarat Majlis Eksekutif
 2. Urus Setia Mesyuarat Jawatankuasa, ICT dan Pengurusan Universiti
 3. Urus Setia Mesyuarat Pentadbiran Canselori
 4. Urus Setia Mesyuarat Pentadbiran PPPC & PNC
 5. Mengurus penyediaan maklumat berkaitan UTeM bagi Mesyuarat Post Exco
 6. Membantu mengurus penyediaan / menyemak slide, kata aluan, laporan & teks ucapan YBhg. Naib Canselor
 7. Mengurus pengumpulan SKT Ketua Pusat Tanggungjawab dan Laporan Pencapaian Bagi Penilaian LPPT - Ketua PTJ dan Profesor yang dinilai oleh YBhg. Naib Canselor
 8. Pengurusan Kenderaan Canselori
 9. Mengurus dan memantau pengurusan Sumber Manusia - Canselori , PPPC dan Pejabat NC
  (a) Fail & Rekod
  (b) Kehadiran & Pergerakan Staf
  (c) Pengesahan Staf dalam Perkhidmatan
  (d) Fail rekod staf
  (e) ABM Perjawatan - Keperluan Staf
  (f) MPK dan FM
  (e) Laporan Prestasi
  (f) SKT
  (g) Cuti
  (h) Menyelaras Majlis Perutusan Naib Canselor & Perhimpunan 1 UTeM
 10. Mengurus dan menyelaras Tempahan Bilik Mesyuarat
 11. Mengurus penyediaan Buku Perutusan Naib Canselor
 12. Mengurus mesyuarat dan persiapan bagi Program / Majlis /Aktiviti yang diarahkan secara ad hoc
 13. Mengurus penyelenggaraan bangunan – Pembersihan, parkir & lain-lain yang berkaitan
3922337
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
350
8620
8970
3845327
229121
264182
3922337

25-05-2020