Skip to main content

Latest News


Peluang melanjutkan pengajian di Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM):
Pengambilan Kemasukan Ke Program Ijazah Sarjana Muda Semester II Sesi Akademik 2022/2023 (Mac 2023).

Further Study Opportunities at Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM):
Admission to Bachelor Degree Program Semester II Academic Session 2022/2023 (March 2023).

Bidang Pengajian Yang Ditawarkan:
Programmes Offered:

 1. Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Pembuatan Dengan Kepujian
 2. Sarjana Muda Kejuruteraan Industri Dengan Kepujian
 3. Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Pembuatan Dengan Kepujian
 4. Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Pembuatan ( Proses Dan Teknologi ) Dengan Kepujian
 5. Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Pembuatan ( Reka Bentuk Produk ) Dengan Kepujian

  - (Kemasukan MAc 2023)

Permohonan Terbuka Kepada:
Applications Open To:

 1. Lepasan STPM/ Matrikulasi/  Asasi dan Diploma yang berkaitan daripada Universiti Awam/ Politeknik/ Institusi Swasta atau Setaraf.
 2. Pemohon perlu memiliki Keputusan MUET sekurang-kurangnya Band 2/ Band 2.0.
 3. Pelajar yang sedang mengikuti Pengajian di mana-mana Universiti Awam tidak dibenarkan memohon

Kelebihan Belajar Di UTeM:
Advantages of Studying at UTeM:

 1. IPTA Teknikal Awam Berfokus
 2. Kebolehpasaran graduan yang tinggi
 3. Pembelajaran berkonsepkan Teaching Factory
 4. Program Pensijilan Profesional
 5. Pensyarah yang berpengalaman industri
 6. Kurikulum semasa yang menepati kehendak industri
 7. Kemudahan makmal terkini untuk pembelajaran dan penyelidikan
 8. Pendedahan kepada industri dalam tempoh latihan ilmiah 10 - 20 minggu

Tempoh Permohonan:
Application Period:

Permohonan kemasukan boleh dibuat bermula 4 Januari 2023 (Rabu), Jam 12.00 Tengahari.
Permohonan akan ditutup pada 24 Januari 2023 (Selasa), Jam 5.00 Petang.

Jika berminat boleh hubungi:

 • Fakulti Kejuruteraan Pembuatan
  Tel: 06-2702658/2604
 • Fakulti Teknologi Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan
  Tel: 06-2704092/1906
 • Bahagian Pengurusan Akademik
  Tel: 06-2701207/1964