Skip to main content
Welcome To

CHANCELLERY

- Universiti Teknikal Malaysia Melaka -

 • UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

 • MENJAJAR UNIVERSITI MELONJAK KE HADAPAN


HIGHLIGHT

5 Strategic Thrust :

ST1: Memperkasa TVET, Meluncur Kerjaya
 • Mengukuhkan pelaksanaan TVET
 • Menyediakan tenaga kerja tersedia industri
 • Mempertingkat jalinan kerjasama institusi TVET setempat
 • Pendidikan TVET setempat
ST2: Mempromosikan RICE, Menjana Pendapatan
 • Memacu penyelidikan teknikal dengan memperkukuhkan jaringan kerjasama pintar bersama industri dan komuniti
 • Menterjemahkan penyelidikan dan inovasi kepada pengkomersilan serta perundingan
 • Memperkasakan perniagaan produk penyelidikan dan keusahawanan teknikal bersama UHSB
 • Memperkasakan Syarikat Universiti
ST3: Menjuarai Khidmat Insani, Mengundang Kesejahteraan
 • Menjuarai MTUN melalui kecekapan dan kesejahteraan TUAH diperingkat nasional/global
 • Meningkatkan kebolehpasaran graduan melalui industri yang berkaitan
 • Mensinergikan graduan usahawan teknologi yang sangat kompeten dan berkemahiran pencipta peluang pekerjaan
 • Memperkasa Alumni UTeM sebagai sebuah entiti UTeM untuk menjadi perantara kepada industri dan pasaran kerja
 • Merangsang kesukarelawan
 • Memperkasakan penyampaian Pelan Kebajikan Staf
  Mensejahterakan negeri Melaka melalui PSMJ2035
ST4: Mencetus Ekosistem Rancak, Melestarikan Universiti
 • Memperkasakanpengetahuan akademik dan pengalaman yang relevan dengan keperluan industri dan komuniti
 • Memperkasa kompetensi untuk meningkatkan produktiviti serta kecekapan semua staf merangkumi staf pentadbiran dan sokongan untuk meyokong F1 Team
 • Membangun dan mengekalkan kecemerlangan kepimpinan (F1 Team)
 • Membudayakan mentaliti Kelas Pertama dalam ekosistem UTeM
 • Memastikan sistem tadbir urus yang boleh dipercayai mampan dan mesra
 • Mengoptimumkan produktiviti melalui kecekapan dan keberkesanan kos
 • Meningkatkan penggunaan langganan sumber elektronik PLH
 • Memperkasakan PLH sebagai collaborative space dan meeting point untuk warga kampus
 • Memperkasakan repositori institusi UTeM
 • Memastikan akses kepada infrastruktur dan infostruktur digital yang berpatutan boleh dopercayai mampan dan bersepadu untuk semua
 • Mengukuhkan hub data raya berpusat yang menyokong kampus pintar dalam membuat keputusan strategik berasaskan data
 • Mewujudkan kampus sejahtera untuk didiami melalui pengurusan infrastruktur yang mampan persekitaran kampus yang selamat dan perkhidmatan kemudahan yang cemerlang
 • Perancangan dan pembangunan tanah di dalam kampus induk UTeM seiring dengan perancangan pembangunan fizikal universiti 2021-2030 dan perancangan akademik
 • Perancangan tanah di sekitar UTeM bersama kerajaan negeri MPHTJ, MPAG dan MPJ dalam industri pertanian perumahan komersil dan koridor pendidikan dengan mengmbil kira sasaran rekabentuk lestari, rekabentuk universal dan rangkaian jalan yang sistematik
ST5: Mengembangkan Nilai, Menggamit Kemakmuran
 • Mewujudkan konsep penglibatan Quadruple Helix
 • Memperkukuhkan strategik keilmuan dalam bidang teknologi melalui gabungan bersama penyelidikan terkemuka dari universiti dan industri
 • Mempergiat aktiviti penjanaan pendapatan
 • Pengukuhan penjenamaan dan kedudukan

Procurement:

 • No offer yet
  Expiration date

  Activities of project offer

Announcements:

 • ME Meeting
  • 18 April 2023 | 9:00 am
 • JPIPU Meeting
  • 12 April 2023 | 2:30 pm
 • Latest UTeM Corporate Manual
 • Souvenirs Application for Official Event
 • Akta Badan Berkanun (Tatatertib & Surcaj) 2000:
  • Staff who have outside jobs must make an application for it.
  • Staff who own any business or interest in the company need to apply for ownership.

  Application Form

Latest News:

Awards:

Anugerah Hijau Melaka

Centre for Smart Environment (CENSEi)

National Energy Award (NEA) / Asian Energy Award (AEA)

Centre for Smart Environment (CENSEi)

Anugerah Buku Negara 2022

Author: Prof. Ts. Dr. Massila Kamalrudin

Title: INAUGURAL LECTURE SERIES - Improving Technical Product Quality Through Requirements Engineering

Achievements:

Norhayati binti Suandi

Penolong Juruaudit

Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2021

Norfiza binti Abu Bakar

Pambantu Tadbir Kanan

Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2021

Abdul Rahman bin Salleh

Pembantu Operasi

Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2021

Contact Us:

Corporate Communication &
Chancellery Management Office,
Universiti Teknikal Malaysia Melaka,
Hang Tuah Jaya,
76100 Durian Tunggal,
Melaka.

Tel: +606 270 1486   e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright © Chancellery 2022 - Designed by PKKPC | All Right Reserved