Skip to main content

 OBJEKTIF

1. Memperkasa dan memelihara citra dan prestij Universiti
2. Penggerak kepada penggubalan perancangan Universiti (jangka panjang / pendek)
3. To plan and provide to others information on the activities of the University
4. Mengawal & menyelaras aktiviti Pejabat Canselori berkaitan pembangunan pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan dan pengkomersilan / inovasi, kewangan, pentadbiran & pengurusan, kebajikan, protokol, disiplin dan prasarana Universiti & mengambil tindakan susulan hasil tinjauan dan maklum balas.
5. Menjalinkan hubungan baik & bekerjasama dengan universiti dan Agensi luar peringkat kebangsaan dan antarabangsa ke arah pembangunan universiti.
6. Memastikan aktiviti dilaksanakan mengikut Akta, Statut, Kaedah dan Peraturan berkuat kuasa.