Skip to main content

MISI

Menjadi Universiti Teknikal Yang Kreatif Dan Inovatif Terkemuka Di Dunia

 

VISI

UTeM bertekad untuk menerajui sumbangan kepada kesejahteraan negara dan dunia dengan:
     1.  Memartabatkan ilmu melalui pendidikan, penyelidikan dan kesarjanaan teknikal yang inovatif.
     2.  Membentuk pemimpin bersahsiah murni yang profesional.
     3.  Menjana pembangunan lestari bersama industri dan komuniti.