Skip to main content

PENAFIAN


Universiti Teknikal Malaysia Melaka(UTeM) mensasarkan yang terbaik untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik melalui penyebaran maklumat melalui laman web yang tepat dan terkini. Walau bagaimanapun, pihak universiti berhak untuk membuat perubahan pada maklumat dari semasa ke semasa dan kami tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang liabiliti mengenai ketepatan maklumat tersebut. Universiti mempunyai hak untuk menukar atau mengubah suai mana-mana bahagian tanpa notis terlebih dahulu.

Laman web ini mungkin mengandungi pautan kepada pihak ketiga dan UTeM tidak akan bertanggungjawab ke atas ketepatan dan kesesuaian kandungan. Universiti tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan akibat jangkitan virus semasa memuat turun maklumat daripada laman web. Di bawah adalah syarat-syarat laman web UTeM serta hak dan tanggungjawab anda semasa mengakses dan/atau menggunakan perkhidmatan di laman web ini. Syarat ini akan menggantikan mana-mana syarat terdahulu yang anda terima atau akses melalui tapak web ini. Penggunaan dan/atau akses berterusan anda terhadap perkhidmatan ini akan ditafsirkan sebagai penerimaan syarat ini.