Skip to main content

HAKCIPTA


Semua aspek mengenai laman web ini termasuk reka bentuk, teks, grafik, aplikasi, perisian dan sumber kod adalah hak cipta UTeM melainkan dinyatakan sebaliknya.
Tiada bahagian daripada kandungan atau bahan yang terdapat di laman web ini boleh diterbitkan semula, dilesenkan, dijual, diterbitkan, dihantar, diubah suai, disesuaikan, dipaparkan secara terbuka, disiarkan (termasuk penyimpanan dalam mana-mana medium melalui cara elektronik sama ada untuk sebarang tujuan disimpan seperti yang dibenarkan atau tidak secara sementara. di sini) tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Universiti.